Turvallisuus


Tulityökortti

Tulitöiden tekeminen rakennuksilla edellyttää, että tulityöntekijällä on tulityökortti. Tulitöitä ovat esimerkiksi alustan kuivaaminen liekillä ja bitumin kuumentaminen bitumipadassa. Kaikki tulitöitä tekevät työntekijämme ovat käynneet katto- ja vedeneristystöiden turvallisuuskoulutuksessa ja heille on myönnetty tulityökortit.
 

Työturvallisuus

Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa työpaikkojen työturvallisuutta. Kaikki yrityksemme työntekijät ovat käyneet työturvallisuuskoulutuksen ja heille on myönnetty työturvallisuuskortti.


Vakuutukset


Huolellisesta ja ammattitaitoisesta työskentelystä huolimatta, työmailla on vahingonvaara aina olemassa. Siksi onkin tärkeää, että vahinkoihin varaudutaan myös taloudellisten seuraamusten osalta.

1. Vastuuvakuutus
  • Jyväs-Eristyksellä on toiminnan vastuuvakuutus vakuutusyhtiö Pohjolasta.  Vakuutus korvaa vahingot, joita urakoitsija voi aiheuttaa työtä suorittaessaan.

2. Palovakuutus
  • Yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan korjaustöissä tilaaja huolehtii rakennuksen palovakuuttamisesta. Tähän on kaksi selkeää perustetta: yleensä kiinteistöllä on palovakuutus (sisältyy esim. kiinteistövakuutukseen), ja toisaalta kiinteistön omistaja tietää kiinteistön arvon. Kahteen kertaan vakuuttaminen ei kannata.
3. Rakennusvakuutus
  • Vastuuvakuutus ei kata työn kohteelle (esim. vesikatteelle) työn aikana aiheutuvia vahinkoja. Tätä vastuuta varten voidaan ottaa rakennustyövakuutus. Sen tarpeellisuus harkitaan tapauskohtaisesti.