Laatu


Työ

Työn laatu on kattourakan tärkein tekijä. Jyväs-Eristys tekee kattotyöt noudattaen Kattoliiton määrittelemiä kattourakoinnin keskeisiä laatuvaatimuksia. Tarkemmat tiedot laatuvaatimuksista löydät Kattoliiton internet-sivuilta.
Jyväs-Eristys on myös valtuutettu Icopal-asentaja.

Materiaalit


Laadukkaat materiaalit takaavat kestävän katon. Katemateriaaleina käytämme Icopalin tuotteita. Icopal on maailman johtava katteiden valmistaja. Icopalin tuotteet ovat CE-merkittyjä ja lisäksi ne täyttävät Kattoliiton vaatimukset.


Suunnittelu ja sopimukset


Onnistunut remontti edellyttää aina hyvää suunnittelua ja sopimuksia. Meidän kanssa asiat suunnitellaan ja  sovitaan kirjallisesti etukäteen.

1. Mieltä saat aina selkeän kirjallisen tarjouksen, josta näet remonttisi tärkeimmät kohdat kuten:
 • työn sisältö tarkalleen eroteltuna
 • tarvittavat materiaalit
 • hinta-arvion, jossa on eroteltuna materiaali- ja työkustannukset
 • työn aikataulu
 • tarjouksen voimassaoloaika
 • mahdolliset järjestelyt ja toimenpiteet, joita edellytetään tilaajalta (esim. sähkö- ja vesiliitännät)
 • maksuaikataulu
 • seuraukset, jos maksu viivästyy
 • kuinka menetellään, jos ilmenee lisätyön tarvetta ja sen hinta
2. Ennen töiden aloittamista tehdään kirjallinen tarjousta vastaava sopimus.

3. Isompien urakoiden (joiden kesto on useamman viikon) töiden kulusta toimitamme asiakkaalle sovituin väliajoin edistymisraportin.

4. Töiden päätyttyä tehdään luovutustarkastus, jossa asiakkaan kanssa tarkastetaan, että tulokset vastaavat tilausta. Tarkastuksesta laaditaan kirjallinen muistio, jossa todetaan työ valmiiksi ja johon kirjataan mahdolliset virheet tai puutteet.

5. Lopuksi toimitamme laskun, josta näet kotitalousvähennyksen hakemista varten:
 • Yrityksen yhteystiedot ja Y-tunnus
 • Työn tekemis- ja maksamisajankohta
 • Työn sisältö tarkalleen eroteltuna
 • Käytetyt materiaalit
+ Koska olemme työmme jäljestä ylpeitä, niin ennen lähtöämme jätämme yhteystietomme. Meihin saat yhteyden vielä senkin jälkeen, kun perävalot ovat kadonneet näkyvistä.